Annie van Rees

Doe je mee? Geef nu je reactie!

Label: hoogbegaafd

In het huidige onderwijs moet elk kind kunnen meedoen. Ik heb dus veel respect voor de meesters en juffen. Die moeten maar iedere dag vrolijk en fris weer voor zo’n groep bengels staan en ze dan nog wat leren ook. Aansprekend voor ieder individueel kind, uiteraard op zijn eigen niveau.

Kun je wel aansprekend onderwijs voor 30 kinderen tegelijk bieden, ieder op zijn of haar  eigen niveau? Nee dus. De praktijk is dat kinderen in de groep allemaal een labeltje krijgen. Maar is dat wel eerlijk als we als maatschappij niet kijken naar  het kind, maar naar zijn label. Mogen we kinderen wel opzadelen met een diagnose? Waarom spreken wij elkaar aan op afwijkend gedrag en niet als mens?

Onze zoon is nu gelabeld als hoogbegaafd. Nou, dat klinkt mooi: die komt er wel. Maar zo eenvoudig is het helaas niet.  Er komen veel vragen: Hoe komen zijn talenten tot ontwikkeling? Hoe kan hij leren leren?  Of beter: hoe wordt hij een gelukkig mens? Heeft hij goed contact met leeftijdgenootjes? Ofwel gewoon: speelt hij lekker?  Dus:  welke juf kan hem dit allemaal bieden?

25 juni 2010 Posted by | Onderwijs | , | 1 reactie